Púť do Ríma v roku sv Alojza

Od 9. marca 2018 Spoločnosť Ježišova prežíva rok sv. Alojza. Pripomienka tejto udalosti sa vložila aj do jezuitského kalendára 2019, ktorý bol tematický sformulovaný k osobe sv. Alojza. Ako vhodný termín k púti do Ríma, kde sv. Alojz žil a zomrel sa ukazoval v týždni od 26.2.-2.3.2019.

Začali sme prípravy so širším pozývaním pútnikov v kostole, cez internet a hlavne v osobných kontaktoch s mladými ľuďmi, ktorí sa v Bratislave stretávajú na sv. omšiach a v spoločenstvách Magis. Do konca januára sa z prihlásených utvorila skupina 7 pútnikov. Dopravu do Ríma si objednali cez nízko nákladovú leteckú spoločnosť, nocľah zabezpečili na františkánskom kolégiu v Ríme a spirituálnu réžiu si ponechali jezuiti.

Do kolégia na Via Serafico sme došli neskoro večer. Zavčas rána 27. feb. sme sa metrom ponáhľali na stredajšiu audienciu Sv. Otca. Konala sa už pri peknom počasí priamo na Námestí sv. Petra. Po audiencii sme sa z Vatikánu úzkymi uličkami presúvali k jezuitom v centre mesta. Cestou sme sa zastavovali v kostoloch, kde sme si pozreli obrazy Caravaggia, navštívili hrob Fra Angelica, sv. Moniky až sme sa dostali do chrámu del Gesú. Tu sme sa pomodlili pri hrobe sv. Ignáca a navštívili jeho izby v kolégiu vedľa kostola.  Ostal čas nám ešte na nakupovanie, takže až za tmy sme sa dostali do františkánskeho kolégia.

Druhý deň našej púte sme venovali sv. Alojzovi. Vopred sme sa ohlásili na správe kostola sv. Ignáca. Cennú službu komentátorky nám robila pani, ktorá študovala na Rímskom kolégiu a vedela veľa podrobností z čias vlastnej formácie. Prešli sme priestormi starobylého jezuitského kolégia. Na desiatkach obrazov vo väčších miestnostiach je dokumentovaný celý Alojzov životopis. V izbe sv. Alojza sme sa dozvedeli o záslužnej práci Róberta Belarmína, ktorý bol Alojzovým spovedníkom. Jemu je venovaná aj časť obrazovej expozície. Po poldruha hodinovej exkurzii v kostole sv. Ignáca sme mali pri oltári sv. Alojza sv. omšu.  Kým pútnici si prezerali ešte umelecké fresky brata Andreja Pozzu v kostole, zašiel som pozdraviť do jezuitskej komunity pátra Vitale Savia SJ. Páter mal na starosti alojziánske jubileum v Ríme a ponúkol skupine devocionálie. Ponúkol aj talianske výtlačky nových kníh o patrónovi mládeže a taktiež ukázal dekréty Apoštolskej penitenciárie, ktorými sa Rok sv. Alojza predlžil do 21. júna 2019. Kópie dekrétov mailovou cestou odoslal k jezuitom do Bratislavy.

Okolo obeda sme dorazili na Gregoriánsku univerzitu, kde nás očakával P. Ján Ďačok SJ. Sprevádzal nás po učebniach školy, ukázal nám pekný výhľad na mesto z terasy domu a pre všetkých sa postaral o dobrý obed. V ten deň sme navštívili ešte Kapitol, Fórum i Koloseum. Bol to deň intenzívnych skúseností, čo sa ukázalo pri večeri doma, kde v komunikácií a zdieľaní z dojmov z putovania každý chcel vypovedať o svojej skúsenosti.

Tretí deň putovania sme venovali návšteve katakomb sv. Priscily. Jej katakomby sú zaujímavé tým, že je v nich zachovaných najviac obrazov zo starokresťanského umenia: cyklus obrazov starozákonnej Zuzany, mládencov v ohnivej peci, Abraháma obetujúceho syna, Baláma prorokujúceho Hviezdu vzchádzajúcu z Izraela, ale obrazy Dobrého pastiera a pekných vtákov. Návšteva katakomb súvisela aj so stretnutím mladých ľudí, ktorí nás sprevádzali a v minulosti boli súčasťou jezuitského projektu Pietre vive. Našu skupinu pozvali na spoločný obed, kam prišiel aj P. Jean Paul Hernandéz SJ, ktorý projekt Pietre vive navštívil i v Bratislave v roku 2014. Po obede sme sa vrátili centra mesta. Dali sme si čas na nákupy a splnilo sa aj osobitné želanie niektorých, ktorí sa chceli stretnúť s priateľkami na iných miestach. Po bohatom dni sme sa spoločne stretli až večer, vo františkánskom kolégiu, pri sv. omši a večeri  z donesených zásob. Ráno sme stihli na vrátnici uhradiť náš pobyt v kolégiu. Na letisko Ciampino nám šiel autobus  od kolégia a poskytol nám aj poslednú vyhliadku na mesto. Spoločnosťou Ryanair sme sa vrátili do Bratislavy, kde o 13:30 sme boli na Slovensku. Púť sa vydarila skvele vďaka réžii nášho patróna študujúcej mládeže.

Milan Hudaček SJ

Leave a comment