MAG+S je medzinárodný program pre mladých vo veku 18 – 30 rokov, ktorý im dáva možnosť zažiť jedinečnú skúsenosť na troch úrovniach: osobný rast, vzťah k Bohu a druhým a medzikultúrny dialóg. Program MAG+S vychádza z ignaciánskej spirituality a jeho najkľúčovejšou časťou sú tzv. ignaciánske experimenty. V rámci nich sú účastníci rozdelení do cca 20-členných medzinárodných skupín, v ktorých počas týždňa prostredníctvom určitej spoločnej činnosti „hľadajú a nachádzajú Boha vo všetkých veciach" a svoju skúsenosť zdieľajú s ostatnými účastníkmi. Experimenty sú rozdelené do niekoľkých základných kategórií: putovanie, umenie, spiritualita, sociálna služba, ekológia a kultúra. Skúsenosť niekoľkých účastníkov MAGISu 2016 dokumentuje nasledujúce video:

Ďalšie svedectvá nájdete v sekcii svedectvá.