Niekoľko rokov som sledoval, ako sa moji priatelia, ktorí sa zúčastnili Magisu, vracajú späť zmenení, s veľkou radosťou a široko otvorení pre druhých. Vždy som sa čudoval, čím je táto skúsenosť taká odlišná od iných akcií. Až kým som sa minulé leto nezúčastnil MAGIS-u 2016 v Poľsku! Teraz už rozumiem, prečo mi to nikto nedokázal vysvetliť. Je to totiž skúsenosť, ktorú treba prežiť srdcom, a nie pochopiť rozumom. Svedčiť, vidieť, žiť a spriateliť sa s ľuďmi z celého sveta, ktorých spája spoločná viera, ale každý z nich ju žije špecifickým spôsobom a tradíciou – to je neopísateľné! Vrátil som sa domov s pocitom, že patrím do veľmi veľkej rodiny, že nie som sám, cítim sa spojený s Kristom cez všetky Jeho stvorenia...  Cítim sa ako človek! MAGIS bol rozhodujúci moment v mojom živote, skúsenosť, ktorá otvára oči. A určite ovplyvní aj Tvoj život.
Jean, Libanon
Začalo to niekde tam v poľských horách. Do toho okamihu som si nikdy tak dobre neuvedomil, akej veľkej organizácie som súčasťou. Stretol som tu ľudí, ktorí boli pre mňa skutočnými svedkami viery. Na vlastné oči som videl, že viera sa dá žiť kdekoľvek, za akýchkoľvek podmienok. Boli tu ľudia, od ktorých som sa mohol učiť vo viere, ale aj ľudia s ktorými som mohol kráčať zarovno. Naša radosť sa v tomto spoločenstve násobila a naše starosti delili. V takýchto chvíľach si človek uvedomí, aké dobré veci mu Boh dáva. Domov som sa vrátil s "otvorenými očami". Môj život už nemôže ostať rovnaký. To čo som zažil si nemôžem nechať pre seba, musím to šíriť ďalej.
AMDG
Igor, Slovensko
svedectva1
MAGIS bol pre mňa zákrutou na ceste životom - zákrutou, za ktorou sa mi odkryla nádherná scenéria. Tušila som, že život s Bohom ponúka viac než to, čo som dovtedy poznala a MAGIS bol ten moment, kedy som zakúsila to „viac". Nebolo to len o dvoch týždňoch v Poľsku, pretože to, čo som objavila cez ignaciánsku spiritualitu, sa hlboko dotýka môjho každodenného života. MAGIS ma zmenil a mení ma aj naďalej. Vďaka ľuďom z môjho experimentu som objavila Boha ako nežného priateľa, ako krásu a milujúceho Otca a rozdiely som začala vnímať nie ako problém, ale ako priestor pre vzájomné obohatenie.
Lenka, Slovensko
svedectva2
Nikdy som nezažila niečo také ako MAGIS. Počas tejto skúsenosti som cítila tak veľa rôznych emócií, tak veľa otázok sa mi vynáralo v hlave a s týmito otázkami som našla toľko odpovedí (väčšinou počas experimentu). Na konci MAGISu som vo vnútri cítila niečo ako pokoj, ale bolo to niečo skutočne hlboké a odvtedy ma to neopustilo. Pochopila som veľa z mojich nedávnych rozhodnutí, ktoré som si nevedela vysvetliť a tiež dôvod mojich túžob. MAGIS bol tiež príležitosťou zdieľať sa s ostatnými: zdieľanie s ľuďmi z celého sveta nám umožňuje naučiť sa veľa o druhých aj o nás samých, umožňuje nám vidieť veci inak a zanechať názory našej vlastnej krajiny. MAGIS ma veľmi zmenil, zmenil môj spôsob zmýšľania, zmenil môj pohľad na svet, ale predovšetkým mi pomohol objaviť druhých a veci okolo mňa, ktoré som si predtým nevšimla. Niektorí ľudia, ktorých som stretla na MAGISe sú pre mňa lepšími priateľmi ako tí, ktorých poznám už roky.
Lauryn, Francúzsko
MAGIS je jedinečná príležitosť stretnúť ľudí z rôznych krajín - a to zblízka. Nie sú to len masy ako na SDM. Mala som možnosť tráviť s nimi čas, zdieľať ich prežívanie viery, života, poznávať novú kultúru, nechať sa inšpirovať a obohatiť zmýšľaním tých, čo žijú v oblasti vojen (Sýria)... To všetko a ešte viac mi dal týždeň strávený na sociálnom experimente, počas ktorého sme sa starali o staré babky. Bolo úžasné vidieť mladých z iných krajín a kultúr ako sa spoločne skláňajú k slabým, chorým ľuďom. Hoci rôzne kultúry nás robia rozdielnymi, predsa máme rovnaké srdce - srdce plné Krista, túžiace po službe blížnym. A práve tu som pochopila, že jediný jazyk ktorému rozumie každý, je láska. Dôkazom toho mi boli slzy jednej babky a mladého dievčaťa z Čile, keď sa v posledný deň experimentu lúčili. Vzájomne si nerozumeli ani slovo, no jazyk lásky z nich urobil priateľov.
Silvia, Slovensko
svedectva3
Letná skúsenosť MAGISu bol týždeň, kedy som sa jednoducho nechala viesť Bohom. Nevedela som, kde sa nachádzam, nepoznala som tých ľudí, netušila som, čo budeme robiť, nevedela som nič predtým, ako sa to celé začalo. Ale napriek tomu som sa nebála neznámeho a verím, že práve toto ma viedlo k skutočnému stretnutiu s Bohom, kedy som mohla vidieť, ako konal počas našich dní, v ľuďoch okolo mňa atď. Táto skúsenosť bola pre mňa veľmi silná, pretože po prvýkrát v živote som stretla Boha takýmto spôsobom a odteraz Mu patrí špeciálne miesto v mojom srdci a v mojom živote. Takže áno, MAGIS bol pre mňa veľká skúsenosť, pretože to bol týždeň, kedy Boh vstúpil do môjho života a viedol moje skutky. A samozrejme, toto stretnutie s Bohom ma viedlo k stretnutiu s ľuďmi a k vytváraniu priateľstiev iným spôsobom, pretože som cítila, že my všetci sme zjednotení skrze toto spojenie s Bohom.
Magdeleine, Francúzsko
Letný MAGIS spirituálny experiment mi dal nezabudnuteľnú skúsenosť Božej oživujúcej lásky. Prvotné pocity obáv z neznámeho vystriedala radosť zo spoznávania Jeho prítomnosti v ľuďom okolo mňa, každodenných situáciách i prírode počas duchovných cvičení v poľských Tatrách.  Vďaka MAGISu som spoznala mladých z celého sveta, pocítila silu medzinárodného spoločenstva a vzájomného zjednotenia s Kristom a v Kristovi, čo bolo pre mňa veľmi povzbudzujúce. MAGIS ma tiež vyzval k väčšej otvorenosti a citlivosti voči potrebám druhých. Túžba žiť „magis" - viac  v mojom srdci pretrváva dodnes. #beMagis
Janka, Slovensko
svedectva4
MAGIS bol križovatkou, bodom stretnutia mnohých ľudí z celého sveta. Mali sme rôzne kultúrne pozadie, rozličné životné skúsenosti, ale zdieľali sme dar tej istej viery. Vo svete rozdelenom nenávisťou, vojnou a nespravodlivosťou sme zažili úžasnú skúsenosť budovania mostov medzi sebou navzájom a rúcania múrov, ktoré nás rozdeľovali. Za desať dní sme dokázali jeden druhého vidieť ako mladých mužov a ženy, ktorých Boh stvoril rovnocenných a povolal ich milovať a slúžiť Mu. Toto spoločné povolanie z nás urobilo priateľov, takže rozdiely už neboli zdrojom rozdelenia, ale obohatenia, učenia sa a milosti. Táto možnosť priateľstva a vzájomného porozumenia je úžasná správa pre náš svet. Koľko nádeje sa nám dostalo počas tých dní! Na MAGISe som tiež znovuobjavila svoje povolanie k službe a láske voči druhým. Putovanie a modlitba v Zakopanom a v čenstochovskej svätyni sú zážitky, ktoré si navždy ponesiem v srdci. Tam som znovuobjavila dar života. Bola som pozvaná „pokorne chodiť so svojím Bohom" (Mich 6, 8), spoznať, že na ceste životom ma vždy sprevádza Ježiš, ktorý nikdy nezlyhá a vždy nám dá viac lásky, vždy nás vyzýva byť viac, byť magis. Som vďačná za MAGIS. A dúfam, že viacerí mladí ľudia dostanú príležitosť a dar zúčastniť sa tohto podujatia. Vďaka, MAGIS!
Soledad, Chile
svedectva5
Čo mi MAGIS umožnil zažiť? Stretnúť mladých, ktorí rovnako ako ja hľadajú odpovede na svoje otázky, sú plní túžob aj pochybností, vyžarujú nefalšovanú radosť, neboja sa výziev, otvoriť svoje srdce a ruky pre druhých, reflektovať svoj život, hľadať Boha vo všetkých veciach, žiť svoje každodenné starosti opierajúc sa o silu sviatostí,... MAGIS ma inšpiroval, prehĺbil, premenil a stále premieňa môj život, je neustálym pozvaním nechať sa obdarovať Bohom viac a dať zo svojho života viac... 😉
Katarína, Slovensko
Metod, Slovensko
Celá skúsenosť MAGISu bola neuveriteľná a neočakávaná. Experiment, ktorého som sa zúčastnila v Biskupówe spolu s ďalšími 25 ľuďmi ma ohromil a veľmi sa ma dotkol. Spolu sme sa modlili, spolu sme pracovali a to medzi nami vytvorilo špeciálne puto. Toto puto vytvoril Ježiš a ja som mala možnosť vidieť Ho v každej jednej akcii a v každej konverzácii, ktorú som viedla s tými úžasnými ľuďmi.
Joelle, Libanon