Okrem pravidelných stretiek sa spoločenstvo Magis stretáva aj pri rôznych iných príležitostiach, ktoré umožňujú aj ostatným mladým bližšie spoznať toto spoločenstvo a ignaciánsku spiritualitu.

aktivitymagis1

Pondelkové „osmičky“

Sv. omše pre študentov a mladých pracujúcich sa slávia každý pondelok o 20:00 v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (u jezuitov) v Bratislave. Po spoločnom slávení Eucharistie nasleduje agapé, ktoré je príležitosťou nielen pre naplnenie žalúdka, ale aj pre spoznanie nových ľudí a obohacujúce rozhovory.

Magis duchovné obnovy

Mladí zo spoločenstva Magis organizujú raz za mesiac krátku duchovnú obnovu pre verejnosť. Program obnovy začína v sobotu popoludní a pozostáva z príhovoru hosťa, ignaciánskej meditácie, zdieľania v menších skupinkách (Magis kruhy), sv. omše a agapé.

aktivitymagis2

Magis chaty

Magisáci roztrúsení po celom Slovensku sa stretávajú na Magis chatách - duchovných obnovách, ktoré sa konajú 4-5 ráz do roka na Trlenskej vile pri Ružomberku. Zvyčajne to je na začiatku roka okolo sviatku Zjavenia Pána (vianočná chata), v pôstnom období, v máji alebo júni, kedy sa v rámci Magis chaty organizuje aj tancovačka v duchu ľudových tradícií, na konci letných prázdnin a na jeseň. Počas duchovných obnov bývajú každý deň sv. omše a v sobotu a nedeľu aj duchovné impulzy, ktoré pripravujú jezuiti alebo sestry z rehole Congregatio Jesu (CJ), spojené s meditáciou a zdieľaním v menších skupinkách. V priestoroch Trlenskej chaty je kaplnka Panny Márie Snežnej, ktorá kedykoľvek ponúka možnosť na osobnú modlitbu a súčasťou programu sú aj spoločné adorácie. V rámci voľného programu zvykneme chodievať na turistiku do okolitej prírody NP Veľká Fatra, resp. na lyžovačku na Malinô Brdo, na prechádzky do Vlkolínca (v pôste máme spoločnú krížovú cestu na Vlkolínec a späť) a podobne.

aktivitymagis3
aktivitymagis4
aktivitymagis5

INYGO ples

V roku 2013 sa na podnet Magisákov a ďalších mladých z jezuitských stretiek organizoval prvý ples ignaciánskej mládeže s názvom INYGO. Prvý ročník sa konal v priestoroch Mariánskej sály v Trnave, ďalšie ročníky v Bratislave-Petržalke na spojenej ZŠ Sv. Rodiny. V roku 2017 sa uskutočnil už jeho piaty ročník. Plesu sa pravidelne zúčastňuje viac ako 100 mladých z rôznych spoločenstiev pri jezuitoch v Bratislave – CVX, Osmičkári, Communication, Magis a ich priatelia.