historiamagisu

Program MAGIS je priamo prepojený so Svetovými dňami mládeže. Jeho história siaha do roku 1997, keď jezuiti bezprostredne pred SDM v Paríži pripravili pre ignaciánsku mládež program, ktorý im mal sprostredkovať ignaciánsku skúsenosť modlitby, priateľstva a konkrétnej činnosti. MAGIS v podobe, v akej ho poznáme dnes, sa prvý raz uskutočnil pred SDM v nemeckom Kolíne v roku 2005. Odvtedy sa celosvetové stretnutie MAGIS konalo v Austrálii (2008), Španielsku (2011), Brazílii (2013), a v Paname v januári 2019.