Program MAGIS sa je postavený na 5 základných pilieroch, ktoré určujú rytmus a dynamiku dňa:

Ignaciánska meditácia

Každodenná, asi 45 minút trvajúca osobná modlitba s Božím Slovom a ignaciánskym impulzom pomáha účastníkom na osobnej úrovni zakúšať premieňajúcu silu Božej lásky.

meditacia

Aktivita

Prostredníctvom aktivity spojenej so zameraním daného experimentu (napr. putovanie, spev, sociálna práca a pod.), účastníci zakúšajú to, akými rôznymi spôsobmi môže byť Boh prítomný v našich životoch.

experiment

Magis kruh

Magis kruh predstavuje významný moment dňa, kedy prítomní rozdelení do menších skupiniek majú možnosť podeliť sa o to, čo prežívali počas uplynulého dňa, kde zakúsili radosť a akým spôsobom počas dňa zažili prítomnosť Pána. Atmosféra láskyplného načúvania a dôvery umožňuje mladým ľuďom pozorne vnímať prežívanie ostatných členov skupiny a obohatiť svoje vnútro jedinečnosťou ich skúseností.

magis kruh

Eucharistia

Spoločným slávením Eucharistie sa spoločenstvo ešte viac zjednocuje okolo Pánovho stola.

Eucharistia

Examen

Ignaciánske spytovanie svedomia (Examen) je dôležitým momentom na konci dňa, časom reflexie, no najmä chvíľou stretnutia s milujúcim Otcom a spočinutím v Jeho láskavej prítomnosti.

examen