Osmičky u jezuitov

Pôstne osmičky o jezuitov 2023

Audio záznamy z príhovorov:

27.2. 2023 – Jakub Garčár SJ: O svätosti

6.3. 2023 – Jozef Bartkovjak SJ: Hanba a radosť kresťana pri vstupe do kostola

13.3. 2023 – Ivan Ružička: Univerzálny Kristus