Spevácky zbor

Dirigentka: ZUZANA MOLČANOVÁ

Nácvika zboru: každý pondelok od 19:00 – 19:50 hod

priamo na chóre jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave

Zbor spieva počas osmičiek,

t.j. sv. omší pre študentov a mladých dospelých,
každý pondelok o 20:00 hod.
v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave
(pri Hlavnom námestí)

NOVÍ SPEVÁCI A HUDOBNÍCI SÚ VÍTANÍ!

Ukážky spevov zboru priamo zo sv. omše:

(LIVE – 25.3. 2024)

Prijmi obeť našich životov…

(LIVE – 20.3.2023)

Kyrie eleison (z omše sv. Vavrinca)

Sanctus (z omše sv. Vavrinca)

Agnus Dei (z omše sv. Vavrinca)

Keď skrývaš ma (Komunita Emanuel)