Spevácky zbor

Dirigentka: ANIČKA KOVÁČIKOVÁ

Nácvika zboru: každý pondelok od 19:00 – 19:50 hod

priamo na chóre jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave

Zbor spieva počas osmičiek,

t.j. sv. omší pre študentov a mladých dospelých,
každý pondelok o 20:00 hod.
v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave
(pri Hlavnom námestí)

NOVÍ SPEVÁCI A HUDOBNÍCI SÚ VÍTANÍ!