Kontakt

Vlastimil Dufka SJ

vlastodufka@gmail.com

Zuzka Országhová

magis.slovensko@gmail.com

Poštová adresa:

Vlastimil Dufka SJ

Kolégium Najsvätejšieho Spasiteľa

Františkánske námestie 4,
P.O.Box 173
814 99 Bratislava