MAGIS EUROPE 2021

V dňoch 7.-15. augusta 2021 sa uskutoční MAGIS EUROPE 2021. MAGIS EUROPE je medzinárodný program pre mladých vo veku 18 – 35 rokov, ktorý vychádza z ignaciánskej spirituality. Centrálnou témou programu bude  obrátenie sv. Ignáca.
Mottom programu je: „vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi.“
Tento program prebieha v anglickom jazyku.
Tohtoročný program MAGIS EUROPE 2021 bude tiež inšpirovaný 52. medzinárodným Eucharistickým kongresom v Budapešti.

KĽÚČOVOU ČASŤOU programu sú tzv. experimenty, počas ktorých sa účastníci učia „hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach“. Tento rok bude 11 experimentov a uskutočnia sa v Maďarsku (9) a na Slovensku (2). Sú rozdelené do niekoľkých základných kategórií:
1. umenie (Living Stones Budapest – Dance to God, Dance with God! –  Magis Taizé)
2. služba – sociálna alebo ekologická (Sharing life – Green heads, hearts and hands – Playing together)
3. spiritualita (One week as a Jesuit – Spiritual exercises / retreat in silence)
4. putovanie (Walking in God´s presence – Hungarian Camino Benedictus)
5. spoločnosť a kultúra (Word on Papyrus)
Viac o programe MAGIS nájdeš na stránke: https://magis.jesuits.eu/what-is-magis

MAGIS EUROPE 2021 bude pozostávať z dvoch častí:
7.-13. august – experimenty
13.-15. august – Záverečné spoločné stretnutie v Miškolci (Maďarsko)

REGISTRÁCIA – JE OTVORENÁ

LIVE – ZOOM rozhovor so Zoltánom Koronkaiom SJ – hlavným organizátorom MAGIS EUROPE 2021.

YOUTUBE – (MAGIS. Life-changing experience) Skúsenosti štyroch účastníkov programu MAGIS 2016

YOUTUBE – Skúsenosť z experimentov MAGIS 2016 (1)

YOUTUBE – Skúsenosť z experimentov MAGIS 2016 (2)

YOUTUBE – Skúsenosť MAGIS kruhov z MAGIS 2016

 

Prípravný tím v Maďarsku:

 

Leave a comment