Magis duchovná obnova: S Máriou, Božou Matkou, za Ježišom

Adventná Magis duchovná obnova bude venovaná mariánskej téme. „S Máriou, Božou Matkou, za Ježišom“ – o tom bude hovoriť jezuita Miloš Lichner SJ, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.
Príďte sa stíšiť, duchovne načerpať v predvianočnom období a stráviť príjemné popoludnie s Bohom, Máriou a mladými zo spoločenstva Magis.

Program popoludnia s Magisom zahŕňa:
– prednášku
– meditáciu
– magis kruhy (zdieľanie v skupinkách)
– sv. omšu
– občerstvenie

Duchovná obnova bude prebiehať v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a je určená mladým vo veku 18 – 35 rokov.

Vstup voľný.

Adventné osmičky u jezuitov

1. ADVENTNÁ OSMIČKA U JEZUITOV (3.12. 2018 o 20.00 hod. v jezuitskom kostole Najsv. Spasiteľa v Bratislave)
Pozývame vás na 1. adventnú sv. omšu pre mladých („osmička“) u jezuitov s tematickou kázňou. 3. decembra bude našim hosťom P. Josef Stuchlý SJ z Prahy, provinciál Českej provincie Spoločnosti Ježišovej, ktorý vo svojej kázni bude hovoriť na tému: Horiace srdce?