Adventné osmičky u jezuitov

1. ADVENTNÁ OSMIČKA U JEZUITOV (3.12. 2018 o 20.00 hod. v jezuitskom kostole Najsv. Spasiteľa v Bratislave)
Pozývame vás na 1. adventnú sv. omšu pre mladých („osmička“) u jezuitov s tematickou kázňou. 3. decembra bude našim hosťom P. Josef Stuchlý SJ z Prahy, provinciál Českej provincie Spoločnosti Ježišovej, ktorý vo svojej kázni bude hovoriť na tému: Horiace srdce?

Magis duchovná obnova: Zakorenení a upevnení v láske

Spoločenstvo Magis pre vás pripravuje ďalšiu popoludňajšiu duchovnú obnovu, tento raz na tému „Zakorenení a upevnení v láske„. Sprevádzať nás bude jezuita Vlasto Dufka SJ, ktorého môžete poznať aj z pondelkových osmičiek.

Program popoludnia s Magisom zahŕňa:
– prednášku
– meditáciu
– magis kruhy (zdieľanie v skupinkách)
– sv. omšu
– občerstvenie

Duchovná obnova bude prebiehať v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a je určená mladým vo veku 18 – 35 rokov.

Vstup voľný.

Magis duchovná obnova: Poznať vlastnú cestu

Po letnej prestávke vás opäť pozývame na duchovnú obnovu so spoločenstvom Magis. Naším hosťom bude jezuita Jakub Garčár SJ a prevedie nás témou „Poznať vlastnú cestu – Svedectvo Ignáca z Loyoly“.

Program popoludnia s Magisom zahŕňa:
– prednášku
– meditáciu
– magis kruhy (zdieľanie v skupinkách)
– sv. omšu
– občerstvenie

Duchovná obnova bude prebiehať v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Vstup voľný.

Magis duchovná obnova – máj 2018

Milí priatelia!
Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: ZEM- SMETISKO, ALEBO BOŽÍ CHRÁM? (“Laudato si“ Ako životný štýl)
Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.
Obnova sa uskutoční v sobotu 5. 5. 2018 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Pred budovou TF TU budú členovia nášho spoločenstva, ktorí Ťa budú podľa potreby navigovať.
Počas obnovy si budeš môcť vypočuť zamyslenie nad témou od Petra Giráška, SJ, budeš mať čas na premýšľanie i zdieľanie v menších skupinkách. Program bude zakončený sv. omšou a agapé.
Viac informácií o nás nájdeš na tejto stránke alebo na našom facebooku: www.facebook.com/MAGISSlovensko/.
Vstup je voľný.
Tešíme sa na Teba! :)

magis-obnova_maj-2018

Magis duchovná obnova – apríl 2018

Milí priatelia!
Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Priatelia v Pánovi.
Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.
Obnova sa uskutoční v sobotu 14. 4. 2018 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Pred budovou TF TU budú členovia nášho spoločenstva, ktorí Ťa budú podľa potreby navigovať. 
Počas obnovy si budeš môcť vypočuť zamyslenie nad témou od sr. Lívie Markovej, CJ, budeš mať čas na premýšľanie i zdieľanie v menších skupinkách. Program bude zakončený sv. omšou a agapé.
Viac informácií o nás nájdeš na stránke www.facebook.com/MAGISSlovensko/.
Vstup je voľný.
Tešíme sa na Teba! :)

magis_obnova-april

Magis duchovná obnova – marec 2018

Milí priatelia!
Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Pápež František o manželskej láske.
Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.
Obnova sa uskutoční v sobotu 17. 3. 2018 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Pred budovou TF TU budú členovia nášho spoločenstva, ktorí Ťa budú podľa potreby navigovať. 
Počas obnovy si budeš môcť vypočuť zamyslenie nad témou od Jandy Regnera, budeš mať čas na premýšľanie i zdieľanie v menších skupinkách. Program bude zakončený sv. omšou a agapé.
Viac informácií o nás nájdeš na stránke www.facebook.com/MAGISSlovensko/ alebo www.jezuiti.sk/.
Vstup je voľný.
Tešíme sa na Teba! :)

magisobnovamarec2018

MAGIS 2023 PORTUGALSKO

 

VYTVÁRANIE BUDÚCNOSTI NAPLNENEJ NÁDEJOU

KEDY A KDE:
22.7.-31.7. 2023 – Začiatok a koniec spoločného medzinárodného programu MAGIS 2023 bude v Lisabone. Aktivity v menších skupinách (experimenty) budú prebiehať v Portugalsku a Španielsku.
1.8.-6.8. 2023 – Program MAGIS vyvrcholí Svetovými dňami mládeže.

Podrobnejšie rozvrhnutie:
22.7.-24.7. – Stretnutie všetkých účastníkov v Lisabone (MAGIS VILLA);
24.7.-29.7 – Ignaciánske experimenty v Portugalsku a Španielsku (účastníci budú v menších skupinkách s rôznymi aktivitami…);
29.7.-31.7. – Spoločné zavŕšenie programu MAGIS v Lisabone (MAGIS VILLA);
1.8.-6.8. – Svetové dni mládeže v Lisabone. Hoci počas Svetových dní mládeže nebudeme môcť zostať spolu ako MAGIS 2023 komunita, budeme mať možnosť stretnúť sa počas týchto dní v konkrétnych MAGIS points, ktoré budú včas oznámené. Počas Svetových dní mládeže budú účastníci MAGIS 2023 súčasťou programu Svetových dní mládeže. Po 1. auguste, budú zaradení do jazykových zón, aby sa mohli zúčastniť katechézy v ich materinskom jazyku.

MAGIS EXPERIMENTY (AKTIVITY):
Budete si môcť vybrať z piatich typov experimentov, ktoré budú predstavené v priebehu nasledujúcich mesiacov:
– Umenie a kultúra
– Ekológia a environmentalistika
– Viera a spiritualita
– Putovanie
– Solidarita a služba
Ak si chcete pozrieť napríklad experimenty počas MAGIS EUROPE 2022, navštívte túto stránku.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ PROGRAMU MAGIS:
Mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí chcú prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a s druhými podľa Ignaciánskeho spôsobu postupovania. Účastníci musia mať 18. rokov do 22. júla 2023.
MAGIS 2023 je určený pre mladých, ktorí sú spojení s jezuitmi a ignaciánskou charizmou. Predpokladaný počet účastníkov programu je 2000 mladých z celého sveta.

AKO SA REGISTROVAŤ:
Registrovať sa môžete prostredníctvom národného koordinátora pre Slovensko P. Vlastimila Dufku SJ cez tento PRIHLASOVACÍ FORMULÁR (klikni tu)
Účastníci zo Slovenska vytvoria jednu delegáciu. Program MAGIS 2023 je prípravou na účasť na Svetové dni mládeže. Obidve podujatia vytvárajú jednotu. Prihlásením sa na MAGIS sa tak prihlasujete aj na Svetové dni mládeže. Netreba sa teda samostatne prihlasovať aj na Svetové dni mládeže cez jednotlivé diecézy.

Registrácia sa končí 15. marca 2023.  

AKÝ JE OFICIÁLNY JAZYK PROGRAMU MAGIS:
MAGIS je medzinárodným stretnutím mladých. Komunikačnými jazykmi bude angličtina, španielčina a portugalčina. Dokonalá znalosť týchto jazykov však nie je podmienkou účasti.

UBYTOVANIE:
Počas úvodu (22.7.-24.7.) a záveru (29.7.-31.7.) MAGIS programu budeme ubytovaní v MAGIS VILLA v Lisabone.
Počas experimentov je ubytovanie zabezpečené na miestach, kde budú prebiehať experimenty.
Počas Svetových dní mládeže bude mať delegácia z každej krajiny priradené ubytovanie, o ktorom včas dostaneme informácie.

POPLATKY
Platia sa dva samostatné poplatky: jeden za program MAGIS 2023 (200 EUR) a druhý za Svetové dni mládeže (235 EUR). Obidva poplatky treba uhradiť na ten istý účet (SK75 8360 5207 0042 0398 5223). Slovenskí organizátori potom prepošlú dané poplatky na dva samostatné účty: 1. účet Magis2023 programu; 2. účet Svetových dní mládeže.

1. Účastnícky poplatok za MAGIS 2023 program:
Poplatok za program MAGIS 2023 (22.7.-31.7.) pre účastníkov zo Slovenska je 200 EUR.

Tento poplatok zahŕňa: ubytovanie, stravu, dopravu z Lisabonu na experimenty a späť do Lisabonu na záver MAGIS programu (MAGIS VILLA).  Tento poplatok nezahŕňa dopravu do Portugalska a späť, účasť na Svetových dňoch mládeže, iné nákupy mimo programu MAGIS…

Tento účastnícky poplatok za MAGIS 2023 program uhraďte do dvoch týždňov po registrácii na účet: SK75 8360 5207 0042 0398 5223
Do poznámky uveďte svoje meno + MAGIS2023

2. Účastnícky poplatok za Svetové dni mládeže (SDM):
Poplatok za Svetové dni mládeže 2023 (1.8.-6.8.) je 235 EUR.

Aj tento účastnícky poplatok za Svetové dni mládeže uhraďte  na účet: SK75 8360 5207 0042 0398 5223
Do poznámky uveďte svoje meno + SDM

Platbu za SDM môžete uhradiť neskôr. O presnom deadline vás budeme informovať.

3. Samozrejme, ak by ste chceli zaplatiť obidva poplatky jedným prevodom (435 EUR), môžete tak urobiť na číslo účtu: SK75 8360 5207 0042 0398 5223
Do poznámky uveďte svoje meno + MAGIS2023 + SDM

Ohľadom poplatkov môžete komunikovať s Michalom Litavským: miso.litavsky@gmail.com

DOPRAVA
Program MAGIS začína 22. júla, kedy musia všetci účastníci doraziť do Lisabonu. Odporúčame, aby účastníci programu MAGIS 2023 a SDM cestovali letecky spoločne, hoci letenky si musí zakúpiť každý sám individuálne. Vzhľadom k tomu, že sme nenašli vhodný a finančne výhodný spiatočný let jednou leteckou spoločnosťou, odporúčame, aby si účastníci zakúpili dve jednosmerné letenky:
z Viedne do Lisabonu cez leteckú spoločnosť RYANAIR;
z Lisabonu do Viedne cez leteckú spoločnosť TAP PORTUGAL.
Dôležité upozornenie: ak sa chcete vyhnúť ďalším príplatkom, prosím, kupujte si jednosmerné letenky priamo cez oficiálne stránky leteckých spoločností (https://www.ryanair.com/sk/en – https://www.flytap.com/en-sk/) Ak si napríklad zakúpite tieto dve letenky spolu cez https://www.esky.sk/ letenka vás bude stáť viac o niekoľko desiatok EUR…
Odporúčame tieto lety, ktorými pocestuje väčšia časť slovenských účastníkov:

Letenka Vienna – Lisbon (22. júl; odlet 16:25 hod.)
Letecká spoločnosť: RYANAIR
Web: https://www.ryanair.com/sk/en
Deň odletu z Viedne: 22. júl (sobota)
Čas odletu: 16:25 hod.
Čas príletu do Lisabonu: 19:00 hod.
Číslo letu – Flight: FR 4167
Základná cena letenky: 127,69 EUR (cena zo dňa 3.1. 2023)
Cena letenky s 20kg batožinou (Checked Bag, Plus): 174, 68 EUR (cena zo dňa 3.1. 2023)

Vzhľadom k tomu, že na SDM budete potrebovať spacáky a karimatky, odporúčame, aby ste si zakúpili letenku s dodatočnou batožinou.

Letenka Lisbon – Vienna (7. august; odlet 8:10 hod.)
Letecká spoločnosť: TAP PORTUGAL
Web: https://www.flytap.com/en-sk/
Deň odletu z Lisabonu: 7. august (pondelok)
Čas odletu: 8:10  (Terminal 1)
Čas príletu do Viedne: 12:35  (Terminal 3)
Číslo letu – Flight: TP 1272
Cena letenky: 242,20 EUR (v cene je aj + 23 kg batožina; Checked Bag) – (cena zo dňa 3.1. 2023)

Druhá možnosť cestovania z Lisabonu do Viedne dňa 7. augusta:
Lisbon 14:40 – Vienna 19:05 (TAP PORTUGAL; Cena: 272,20 EUR – cena zo dňa 3.1. 2023)

ZDRAVOTNÉ POISTENIE:
Všetkých účastníkov žiadame, aby si pre
pobyt v zahraničí zakúpili samostatné zdravotné poistenie (ak sa naň nevzťahuje vaše bežné zdravotné poistenie).

AKO SA MÔŽEŠ STAŤ DOBROVOĽNÍKOM:
Chceš pomôcť pri príprave MAGIS 2023 v dňoch pred alebo počas programu? Všetci dobrovoľníci musia byť vo veku 22-35 rokov. Ak chceš získať podrobnejšie informácie, kontaktuj nás na adrese: office@magis2023.org.

VIAC INFORMÁCIÍ:
Vlastimil Dufka SJ – vlastodufka@gmail.com (mobil: 0908 809 431)
Katka Andrejuvová – katuska.andrejuvova@gmail.com (mobil: 0914 124 168)
Michal Litavský – miso.litavsky@gmail.com (informácie ohľadom poplatkov)

OFICIÁLNA STRÁNKA MAGIS 2023:
www.magis2023.org

 

 

Magis duchovná obnova február 2018

Milí priatelia!
Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Úloha ženy v cirkvi.
Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.
Obnova sa uskutoční v sobotu 10. 2. 2018 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Pred budovou TF TU budú členovia nášho spoločenstva, ktorí Ťa budú podľa potreby navigovať.
Počas obnovy si budeš môcť vypočuť zamyslenie nad témou od sr. Ivety Fides Strenkovej, CJ. Budeš mať čas na premýšľanie i zdieľanie v menších skupinkách. Program bude zakončený sv. omšou a agapé.
Viac informácií o nás nájdeš na stránke www.facebook.com/MAGISSlovensko/ alebo www.jezuiti.sk/.
Vstup je voľný.
Tešíme sa na Teba! 

Magis duchovná obnova

Milí priatelia!
Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Dôvera – Život podľa Božej vôle.
Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.
Obnova sa uskutoční v sobotu 9. 12. 2017 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici č. 1 pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Pred budovou TF TU budú členovia nášho spoločenstva, ktorí Ťa budú podľa potreby navigovať.
Počas obnovy si budeš môcť vypočuť zamyslenie nad témou od sr. Miroslavy Lukčíkovej CJ, budeš mať čas na premýšľanie i zdieľanie v menších skupinkách. Program bude zakončený sv. omšou a agapé.
Viac informácií o nás nájdeš na stránke www.facebook.com/MAGISSlovensko/ alebo www.jezuiti.sk/.
Vstup je voľný.
Tešíme sa na Teba!