„Prijmi nasu obet zivotov“. Vydané: 2024 Skladba 1