MAGIS EUROPE 2020

V dňoch 1.-9. augusta 2020 sa MAGIS EUROPE 2020. MAGIS je medzinárodný program pre mladých vo veku 18 – 35 rokov, ktorý vychádza z ignaciánskej spirituality. Centrálnou témou programu bude EUCHARISTIA. Mottom programu je: YOU ARE MY BREAD, MY LIFE, MY LOVE (Ty si môj chlieb, môj život, moja láska).

Kľúčovou časťou programu sú tzv. EXPERIMENTY, počas ktorých sa účastníci rozdelení do cca 15-členných medzinárodných skupín učia „hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach“. Tento rok bude 16 experimentov a uskutočnia sa v Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Slovensku. Sú rozdelené do niekoľkých základných kategórií: putovanie, spiritualita, služba (sociálna práca), umenie a kultúra a ekológia. Viac o programe MAGIS nájdeš na stránke: www.magis.jesuits.eu

MAGIS EUROPE 2020 bude pozostávať z dvoch častí:
1.-7. august – experimenty
7.-9. august – Záverečné spoločné stretnutie v Miškolci (Maďarsko)

REGISTRÁCIA BUDE V ČASE OD 1. MARCA DO 15. MÁJA 2019.

Promo: MAGIS EUROPE 2020

 

Leave a comment