Adventné „Osmičky“ u Jezuitov

Srdečne vás pozývame na 3 adventné mládežnícke sv. omše s tematickými kázňami a vzácnymi hosťami, už tradične v pondelky o 20:00 v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

  1. ADVENTNÁ OSMIČKA – 2. decembra 2019 o 20:00

Naším prvým hosťom bude český kňaz vdp. Zdeněk Drštka, ktorý v kázni bude hovoriť na tému: „Ženy v Ježišovom rokodmeni.“

  1. ADVENTNÁ OSMIČKA – 9. decembra 2019 o 20:00

Na tému „Milostiplná“ sa nám prihovorí vdp. Ján Holos, predseda Komisie pre mládež Bratislavskej diecézy a nový správca Arcidiecézneho centra mládeže Vinica v Rači.

  1. ADVENTNÁ OSMIČKA – 16. decembra 2019 o 20:00

Jakub Garčár SJ z jezuitského exercičného domu v Piešťanoch nám na tretej tematickej Osmičke povie ako „Vidieť“.