Vstup

MARUŠKY ČERVEŇOVEJ

do postulátu Sestier Panny Márie útechy (11.2. 2021)

Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu.
Všetko čo mám a čo vlastním, ty si mi to dal.
Tebe, Pane, to vraciam; všetko to je tvoje, nakladaj s tým celkom podľa svojej vôle.
Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi stačí.
(Sv. Ignác z Loyoly)